02/07/2019 0 76 Pogleda

Objava podataka o danim donacijama za razdoblje 01.01.- 30.06.2019. godine

Kao jednu od potvrda transparentnosti rada Općine Orle, dijelom vezano uz istraživanje Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave, u nastavku objavljujemo prikazane podatke o iznosima planiranihi uplaćenih  donacija i sponzorstva.

Podaci se odnose na rashode proračuna koji se iskazuju na kontima 381 (tekuće donacije) i 382 (kapitalne donacije) sukladno Zakonu o računovodstvu odnosno Računskom planu za proračun i proračunske korisnike, pri čemu je takvo računovodstveno prikazivanje šire u odnosu na pojam sponzorstva i donacija koji je obuhvaćen istraživanjem navedenih Ministarstava. Tako su na kontima 381 i 382 knjiženi primjerice transferi  za rad političkih stranaka koje djeluju u Općinskom vijeću sukladno Zakonu o financiranju političkih stranaka. Nadalje, na tim su kontima knjiženi i transferi za financiranje rada Vatrogasne zajednice Općine Orle za što je obveza definirana Zakonom o vatrogastvu.Dakle, za ovu su potrebu uzeti podaci o rashodima knjiženim na navedenim kontima iako se neki od njih ne bi mogli svrstati pod pojam donacija u kontekstu istraživanja.

Tako su u tablici evidentirani i iskazani podaci o svim planiranim i doznačenim donacijama i sponzorstvima pri čemu su u najvećem broju vidljivi i korisnici tih donacija.

Radi pojašnjenja ističemo da je najveći broj korisnika donacija unutar pojedinih Programa Proračuna Općine Orle, iskazan u samom Proračunu, a o iznosima donacija za iste odluku donosi Općinsko vijeće kod usvajanja Proračuna u cjelini. 

Proračun općine koji se donosi sadrži podatke o većini planiranih donacija po korisnicima i isti se objavljuje u Službenim novinama te na web stranicama Općine i dostavlja Ministarstvu financija RH te Državnom uredu za reviziju.

Što se tiče načina dodjela donacija i sponzorstva najveći broj se odnosi na Programe javnih potreba u  kulturi, sportu i vatrogastvu i dodjeljuju se temeljem provedenog javnog poziva

Tablicu možete preuzeti OVDJE.

                                                     Jedinstveni upravni odjel

                                                           Gordana ŠčetkoHrešček, referent za adm. poslove i financije

Možda vas zanima i ovo:

Događanja

GOSTOVANJE KUD-a VELEŠEVEC U DONJOJ OBREŠKOJ

        KUD Veleševec je prošle subote  (05.05.2018.) nastupao, kao gost KUD-a “Obreška” na proslavi Sv. Florijana u

Novosti

Odluku o isplati sredstava za redovnu djelatnost Udruge mladih

Temeljem odredbi članka 53. Statuta Općine Orle (Glasnik Zagrebačke županije broj 04/018), Načelnik općine Orle dana 04.02.2019.  godine donio je

Novosti

Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode

Temeljem Odluke župana Zagrebačke županije o proglašenju elementarne nepogode za područje Općine Orle, nastalu uslijed poplave, odnosno izlijevanja zaobalnih voda,