zazeli

lenta-esf

 

___________________________________________________________________________

Naziv projekta: ZAŽELI za Općinu Orle“

 

Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda:

  • Općina Orle, Orle 5, 10411Orle

 

Projektni partneri:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb
  • Centar za socijalnu skrb Velika Gorica

 

Opis projekta:

Projekt „ZAŽELI za Općinu Orle” za cilj ima povezati i zadovoljiti potrebe nezaposlenih žena i osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju na način da nezaposlene žene na projektu budu zaposlene kao radnice za pomoć u kući starijim osobama i da kao takve brinu o starijim/nemoćnim korisnicima te da nakon završetka predviđenog radnog odnosa budu osposobljene za neko traženo zanimanje na tržištu rada. Predviđeno trajanje provedbe projekta je 6 mjeseci.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • Osposobiti i zaposliti na period od 6 mjeseci 10 žena iz ciljane skupine koje će skrbiti o 60 krajnjih korisnika

 

Očekivani rezultati projekta:

  • Zaposleno i osposobljeno 10 prethodno nezaposlenih žena
  • Pružena briga za 60 krajnjih korisnika
  • Zaposlena 1 osoba u svrhu provedbe projekta

 

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 492.500,00 HRK a bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

 

Projekt je sufinancirala Europska unija temeljem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Programa ZAŽELI- Program zapošljavanja žena- faza III.

 

Razdoblje provedbe projekta:

  1. srpnja 2022. – 28. ožujka 2023.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Voditeljica projekta: Renata Đurašin

e-mail:renata.durasin@opcina-orle.hr

Kontakt telefon: 01 6239 096

 

Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu:

strukturnifondovi.hr

http://www.esf.hr/

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

 

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Općine Orle


Novosti iz Projekta:

Održana završna konferencija programa ZAŽELI za Općinu Orle

Početna konferencija programa Zaželi – Faza III

Poziv na početnu konferenciju projekta “Zaželi za Općinu Orle”