___________________________________________________________________________

 

Naziv projekta: ZAŽELI za Općinu Orle“

 

Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda:

  • Općina Orle, Orle 5, 10411Orle

 

Projektni partneri:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb
  • Centar za socijalnu skrb Velika Gorica

 

Opis projekta:

Projekt „ZAŽELI za Općinu Orle” za cilj ima povezati i zadovoljiti potrebe nezaposlenih žena i osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju na način da nezaposlene žene na projektu budu zaposlene kao radnice za pomoć u kući starijim osobama i da kao takve brinu o starijim/nemoćnim korisnicima te da nakon završetka predviđenog radnog odnosa budu osposobljene za neko traženo zanimanje na tržištu rada. Predviđeno trajanje provedbe projekta je 18 mjeseci.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • Osposobiti i zaposliti na period od 12 mjeseci 10 žena iz ciljane skupine koje će skrbiti o minimalno 60 krajnjih korisnika

 

Očekivani rezultati projekta:

  • Zaposleno i osposobljeno 10 prethodno nezaposlenih žena
  • Pružena briga za 60 krajnjih korisnika
  • Zaposlena 1 osoba u svrhu provedbe projekta

 

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 926.050,00 HRK od čega EU sufinancira najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka.

Projekt je sufinancirala Europska unija temeljem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Programa ZAŽELI- Program zapošljavanja žena- faza II.

 

Razdoblje provedbe projekta:

 

  1. lipnja 2020. godine – 18. prosinca 2021. godine

 

Kontakt osoba za više informacija:

Voditeljica projekta: Andrea Horžić

e-mail: andrea.horzic@opcina-orle.hr

Kontakt telefon: 091 620 1670

 

Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu:

strukturnifondovi.hr

http://www.esf.hr/

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

 

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Općine Orle


Novosti u projektu: 

Uspješno proveden EU projekt “Zaželi za Općinu Orle” 

Projekt Zaželi – za Općinu Orle: Završeno osposobljavanje žena za zanimanje gerontodomaćica 

Uvodna konferencija Projekta „ZAŽELI za Općinu Orle“