Kontakt

URED NAČELNIKA OPĆINE ORLE

Tel:          01 6239 609
Fax:         01 6239 609

ERVIN VUJICA
OPĆINSKI NAČELNIK

Tel:          01 6239-609
Fax:         01 6239 609

DRAŽEN PODLEJAN
ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

01 6239-609

SANJA CESAREC
PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

01 6239-096

GORDANA ŠČETKO HREŠČEK
VODITELJICA ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE, FINANCIJE I PRORAČUN

01 6239-096

RENATA ĐURAŠIN
ADMINISTRATIVNA I FINANCIJSKA REFERENTICA

01 6239-096

DAMIR ERENT
STROJAR I KOMUNALNI REDAR

01 6239-096

Sjedište: Orle
Adresa: Orle 5, 10 411 Orle

Telefon: 01 6239 609
Fax: 01 6239 609

E-mail: info@opcina-orle.hr

OIB: 75359843194

MB: 2736870

IBAN: HR34 2402006 1854200006

Radno vrijeme: radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

Službenik za informiranje

Gordana Ščetko Hrešček
01 6239-096; gordana.hrescek@opcina-orle.hr