Plodna ravnica uz Savu bila je oduvijek pogodna za uzgoj konja, a Posavci su posebno ponosni na izvornu hrvatsku i posavsku pasminu – hrvatskog posavca. U narodu ga zovu i posavski konj, posavski bušak i posavec. Veliki dio godine provodi u prirodi na otvorenom. Otporan je na vremenske neprilike i skromnih je zahtjeva. Imao je veliku gospodarsku vrijednost prije pojave mehanizacije u poljoprivredi. Između ostaloga, služili su u vuči brodova i čamaca na Savi, a njima je dopremljen i kamen za spomenik banu Josipu Jelačiću na središnjem zagrebačkom trgu. Bili su poznati i u Beču i u Budimpešti.

Posavski konj svoje temelje ima u konjima keltskih i ilirskih plemena koje su Hrvati zatekli na ovim područjima, kao i u konjima koje su sa sobom drevni Hrvati doveli iz pradomovine. Na krvno naslijeđe posavskog konja utjecaj su imali i konji Mongola i Turaka s kojima su u genetski fond tadašnjih posavskih konja ušli geni arapskih konja.

Hrvatski književnik August Šenoa u romanu „Mladi gospodin“ piše:“Posavci naši, imajući široke, bujne livade, na glasu su konjari, pa su mu staje pune…, posavski konj nije visok, nije vitak i gladak, ali je jak, mišićast, plećast, a izvanredno vragoljast…, pa tek kad je konjić slobodan, kad ga ništa ne veže, ej da ga vidiš… Posavac ljubi toga svoga druga, pazi ga, mazi ga…“

Važnost posavskog konja u životu Posavaca očituje se i u tradicionalnom konjskom proštenju koje se održava u čast sv. Bartola kod kapele sv. Tri Kralja u Orlima. Običaj je bio blagoslivljati konje na dan sv. Bartolomeja.

Posljednjih nekoliko desetljeća, u Posavini i Turopolju raste broj uzgajivača posavaca. U Republici Hrvatskoj danas je registriran Savez uzgajivača posavskih konja pod nazivom Hrvatski posavac te se smatra da u Hrvatskoj ima oko 4000 konja posavske pasmine. Središnji savez uzgajivača konja Hrvatski posavac, osim ključne funkcije u uzgojnom radu, provodi i brojne aktivnosti na promociji pasmine i njenom uključivanju u športske i turističke sadržaje.

Korištena literatura i izvori:

Božić, Aleksandar (2015.): Posavina turopoljska, Općina Orle 1995. – 2015., Općina Orle, Orle

Hrvatski posavac: Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac; Dostupno na: http://www.sshp.hr/