lenta

Ministar mora, prometa i infrastrukture kao čelnik TOPFD-a u okviru Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava, donio je 24. travnja 2023. godine, Odluku o isplati bespovratnih financijskih sredstava Općini Orle za prijavu: FSEU.JID.MMPI.PR.0064, „ Rekonstrukcija Špekine ulice u naselju Bukevje u Općini Orle“ u ukupnom iznosu od 36.941,71 EUR.

 

Financiranje ove operacije osigurava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (razdjel 06505), T821080 Fond solidarnosti Europske Unije – područje prijevoza, pošta i telekomunikacija, izvor 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres 2020.