Procedura zaprimanja računa, provjere računa i plaćanja po računima


Obavijest o  zaprimanju  e–Računa
Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Općina Orle je omogućila zaprimanje e-Računa putem e-servisa informacijskog posrednika FINA.