agora naslovna

Poštovani, obavještavamo vas da je Općina Orle od početka 2024. godine, u suradnji s Jadranskim Inovacijskim Centrom, dio projekta A-AAGORA kao povezano područje. Projekt “Horizon Europe Atlantic-Arctic Agora” (A-AAGORA) razvijen je kako bi podržao Misiju Europske komisije pod nazivom “Obnova naših oceana i voda do 2030.” unutar okvira “Atlantsko-arktičkog svjetionika”. Glavni ciljevi projekta A-AAGORA uključuju očuvanje i obnovu morskih i slatkovodnih ekosustava te biološke raznolikosti, zaštitu ekosustava obalnih zajednica osjetljivih na klimatske promjene te doprinos smanjenju učinaka klimatskih promjena uz istodobno poticanje društvenog blagostanja. Zahvaljujući svojoj poziciji između rijeka Save i Odre, Orle pripada Dunavskom porječju, što ga čini adekvatnim kandidatom za sudjelovanje u A-AAGORA projektu. Dodatnu važnost našem angažmanu daje i mjesto Veleševec, koje je prepoznato kao važno stanište za zaštitu biološke raznolikosti močvarnih ptica.

S planiranom akcijom pod nazivom “Lokalna inicijativa za unapređeno ekosustavno upravljanje”, Općina Orle u suradnji s Jadranskim Inovacijskim Centrom namjerava doprinijeti ostvarenju ciljeva projekta A-AAGORA. Cilj ove suradnje je očuvanje ključnih ekosustava i promicanje bioraznolikosti našeg područja. Sudjelovanje u projektu A-AAGORA pružit će priliku za minimiziranje negativnih ekoloških utjecaja u općini i promovirat će pristup upravljanju koji se temelji na ekosustavima. Ovaj pristup obuhvaća zaštitu bioraznolikosti vodenih ekosustava, korištenje digitalnih tehnologija za bolje praćenje invazivnih vrsta te proučavanje navika gniježđenja i migracije močvarnih ptica.

Za uspješno postizanje ciljeva naše inicijative, ključan je vaš angažman u raznim aktivnostima A-AAGORA projekta. Osim toga, planiramo suradnju s brojnim lokalnim i nacionalnim akterima koji će olakšati ostvarenje ciljeva projekta i omogućiti efikasnije rješavanje ekoloških izazova u Općini. Takvim angažmanom, Općina Orle postavit će temelje za snažnije suočavanje s klimatskim promjenama, ostvarivanje ciljeva Misije i izgradnju produktivnih partnerstava koja promiču zaštitu okoliša. Aktivno uključivanje raznih dionika, posebice mladih, u ključne aktivnosti vezane za zaštitu i obnovu bioraznolikosti ključna je za uspješnost ciljeva planirane akcije. Planirano je uključivanje Savjetodavnog odbora za mlade, a informacije i znanja stečena kroz A-AAGORA projekt bit će prenesena izravno na školsku populaciju, potičući ih na smišljanje raznih rješenja za buduće izazove u zaštiti prirode. Ovakvim pristupom potičemo suradnju različitih sektora – znanstvene zajednice, društvenog sektora, mladih i škola te šire javnosti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 70.000,00 EUR.

Više na: https://a-aagora.eu/