OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ORLE
ANDRIJA ŠČRBAK, struč.spec.ing.logist. predsjednik Općinskog vijeća – HDZ
JASMINKA PODLEJAN, potpredsjednica  Općinskog vijeća – HDZ
NENAD GALENIĆ – HDZ
ŽELJKO HRVOJIĆ – HDZ
IVICA JANKOVIĆ- HDZ
ŽELJKO MIHICA – HDZ
MILIVOJ STANKOVIĆ – HDZ
NIKOLA DOLAČKI, mag.ing.agr.- HDZ
IVAN BUCINA – HDZ
JOSIP PANIJAN – HDZ
ZVONKO HRENČEVIĆ – SDP

MANDATNA KOMISIJA:
JASMINKA PODLEJAN, predsjednica
ŽELJKO HRVOJIĆ, član
NENAD GALENIĆ, član

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA:
ŽELJKO MIHICA, predsjednik
IVICA JANKOVIĆ, član
ŽELJKO HRVOJIĆ, član

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK:
ANDRIJA ŠČRBAK, predsjednik
ZVONKO HENČEVIĆ, član
DRAŽEN PODLEJAN, član

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE:
ANDRIJA ŠČRBAK, predsjednik
NIKOLA DOLAČKI, član
DRAŽEN PODLEJAN, član

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA:
JOSIP PANIJAN,  predsjednik
MILIVOJ STANKOVIĆ, član
DAMIR MALEC, član

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB:
JASMINKA PODLEJAN, predsjednica
NENAD GALENIĆ, član
NIKOLA DOLAČKI, član
GORDANA ŠČETKO HREŠČEK, članica
ŽELJKO HRVOJIĆ, član

ODBOR ZA GOSPODARSKI RAZVOJ:
ŽELJKO MIHICA, predsjednik
MILIVOJ STANKOVIĆ, član
ŽELJKO HRVOJIĆ, član

ODBOR ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI:
IVICA JANKOVIĆ, predsjednik
IVAN BUCINA, član
DAMIR ERENT, član

KOMISIJA  ZA POPIS BIRAČA:
IVAN BUCINA, član
ANITA DRENČEVIĆ, članica
DEANA VUČIN, članica

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIN NEPOGODA:
FRANJO MEŠTROVIĆ, predsjednik
ZVONKO HRENČEVIĆ, član
JOSIP PANIJAN, član
ŽELJKO HRVOJIĆ, član
IVAN TAČKOVIĆ, član

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNE NABAVE:
DRAŽEN PODLEJAN, predsjednik
IVICA JANKOVIĆ, član
ŽELJKO HRVOJIĆ, član
ŽELJKO MIHICA, član
DAMIR ERENT, član

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ORLE:
1. DRAŽEN PODLEJAN, predsjednik, 091/589-7065
2. ŽELJKO KOVAČ, zamjenik predsjednika, 091/ 6239-467
3. DAMIR ERENT,član, 091/444-5110
4. KRUNO KOPRIVNJAK,član, 091/5276-050
5. IVAN MAZGAR,član, 091/4565-393
6. NIKICA DRAGOJEVIĆ,član, 099/2396-277
7. MIJO PETRIČEK,099/8044-068
8. IGOR HUĐIN, 091/5487-164