14/05/2019 0 426 Pogleda

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ZAKUP/PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

JAVNI POZIV

ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ZAKUP/PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

SVRHA

Ovaj Javni poziv objavljuje se isključivo u svrhu pripremanja Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup/prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Predmet iskazivanja interesa ovim javnim pozivom su katastarske čestice koje se nalaze u službenom popisu „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Orle“.

POSTUPAK

Zainteresirani mogu iskazati interes popunjavanjem sljedećih obrazaca putem poveznice za preuzimanje:

Obrasci i tablica raspolaganja se mogu podići u prostorijama Jedinstvenog  upravnog odjela Općine Orle, svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Prijave se predaju u pisarnicu Općina Orle, na adresi Orle 5, od 8.00 do 14:00 sati, ili putem pošte.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, donosi Općinsko vijeće.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup donosi Općinsko  vijeće, na prijedlog općinskog Povjerenstava za zakup poljoprivrednog zemljištu u vlasništvu države, uz prethodno mišljenje Zagrebačke  županije  i suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, donosi Općinsko vijeće.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju donosi Općinsko  vijeće, na prijedlog općinskog  Povjerenstava za prodaju poljoprivrednog zemljištu u vlasništvu države, uz prethodno mišljenje Zagrebačke županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

DODATNE UPUTE

Više informacija o dokumentaciji, rokovima i postupku za raspisivanje javnog natječaja za zakup/prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  možete pronaći u 

  • Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/2018 i 115/2018).
  • Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN broj 92/2018).
  • Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (NN broj 47/2019)

Možda vas zanima i ovo:

Novosti

PONOVLJENI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Orle

Klasa:112-01/17-01/02 Urbroj: 238/36-01-17-01 Orle. 27.01.2017. Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj

Novosti

Održan prvi turnir u beli

22.7.2017. održan je prvi turnir u beli , u organizaciji Općinske udruge umirovljenika i starijih osoba Općine Orle, Podružnica Veleševec-Stružec

Novosti

Poziv na sudjelovanje na radionici LAG-a ‘Zrinska gora-Turopolje’

Pozivamo sve zainteresirane dionike iz javnog, civilnog i gospodarskog sektora s područja općine na sudjelovanje na radionici LAG-a ‘Zrinska gora-Turopolje’