19/01/2018 0 1084 Pogleda

Odluka općinskog načelnika o dotaciji sredstava za Udrugu umirovljenika

OPĆINA ORLE

Načelnik

Orle, Orle 5, 10 411  Orle
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:402-01/18-02/02

URBROJ:238/36-01-18-02

Orle, 16.01.2018.

Sukladno članku 53. Statuta općine Orle (Glasnik Zagrebačke županije broj 13/13) Općinski načelnik općine Orle donosi

O D L U K U

o korištenju sredstava proračuna Općine Orle za informatičku edukaciju članova Udruge umirovljenika i starijih osoba općine Orle

I.

   

Općina Orle će isplatiti Centru za kvalitetu života „FORUM 50+“ financijsku potporu u iznosu od 4.200,00 kuna za informatičku edukaciju 12 članova Udruge umirovljenika i starijih osoba općine Orle u ukupnom trajanju od 40 sati.

Sredstva će se isplatiti iz stavke Proračuna općine Orle za 2018. godinu Aktivnost: Poticanje djelovanja udruge umirovljenika, 381143 Udruga umirovljenika.

II.

 Ova Odluka objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije i na službenoj web stranici općine Orle.  

OPĆINSKI NAČELNIK:

          Ervin Vujica

 

Službenu odluku pogledajte na sljedećoj poveznici: Odluka načelnika – o dotaciji sredstava za Udrugu umirovljenika.

Možda vas zanima i ovo:

Novosti

GRAĐANIMA 11 MILIJUNA KUNA ZA POTICAJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA

Nakon što je Fond prošle godine sufinancirao nabavu i ugradnju kotlova na biomasu i dizalice topline, ove godine je, uz

Novosti

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednica Republike Hrvatske je 25. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Novosti

Javni poziv nositeljima na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta

Javni poziv nositeljima na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta – županijska cesta ŽC3041