krava

Ugovor o sufinanciranju osjemenjivanja krava plotkinja i krmača

CategoriesVijesti

Općina Orle sufinancira osjemenjivanje krava plotkinja i krmača Općina Orle je sa VETERINARSKOM STANICOM VELIKA GORICA d.o.o. (Sisačka 39, 10 410 Velika Gorica) zaključila UGOVOR o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i krmača na području Općine Orle.

Pravo na subvencije imaju vlasnici životinja koji imaju prebivalište na području općine Orle. Krave plotkinje i krmače moraju se nalaziti na području općine Orle i moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja.

Subvencije po sklopljenom Ugovoru iznose: – 150,00 kn (slovima: stopedesetkuna) po jednoj osjemenjenoj kravi plotkinji i – 100,00 kn (slovima: stokuna) po jednoj osjemenjenoj krmači.

Sufinanciranje temeljem ovog Ugovora će se vršiti do 31.12.2020. godine.