roditeljski (2)

Roditeljski sastanci za program predškole (“male škole”)

Poštovani roditelji djece polaznika predškole (tzv. “male škole”),

obavještavamo vas da će se održati roditeljski sastanci na kojima ćete saznati sve informacije o početku programa predškole, organizaciji i planu rada i sl.

Sastanak za roditelje djece koja će pohađati program predškole u Veleševcu održat će se u 28.09.2022. godine u 17 sati u školi u Veleševcu.

Sastanak za roditelje djece koja će pohađati program predškole u Bukevju održat će se u 28.09.2022. godine u 17 sati, u školi u Bukevju.

Dolazak na roditeljski sastanak je obavezan.