RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

CategoriesVijesti

Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne novine”, broj 66/15 – pročišćeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I- 1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo VI. izborne jedinice donosi

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

U VI. izbornoj jedinici određuju se biračka mjesta:

Općina ORLE

1. Biračko mjesto broj                                              1.BUKEVJEVATROGASNI DOM, BUKEVJE  BB
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
BUKEVJE: BUKEVJE, ČRET POSAVSKI: ČRET POSAVSKI, OBED: OBED
2. Biračko mjesto broj                                              2.DRNEKMLJEKARA, DRNEK BB
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
DRNEK: DRNEK
3. Biračko mjesto broj                                              3.VRBOVO POSAVSKOVATROGASNI DOM, VRBOVO POSAVSKO BB
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
ORLE: ORLE, VRBOVO POSAVSKO: VRBOVO POSAVSKO
4. Biračko mjesto broj                                              4.VELEŠEVECDRUŠTVENI DOM, VELEŠEVEC BB
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
STRUŽEC POSAVSKI: STRUŽEC POSAVSKI, VELEŠEVEC: VELEŠEVEC
5. Biračko mjesto broj                                              5.RUČAVATROGASNI DOM, RUČA BB
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
RUČA: RUČA
6. Biračko mjesto broj                                              6.SUŠAVATROGASNI DOM, SUŠA BB
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
SUŠA: SUŠA

 

KLASA: 013-01/15-01/08

URBROJ: 2176-01-01/01-15-199

SISAK, 26. listopada 2015.

                                                                                                                                   PREDSJEDNICA

                                                                                                                                  Lucijana Vukelić,v.r.