RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

CategoriesVijesti

KLASA: 013-01/16- 01/07

URBROJ: 2176-01- 01/01-16-370

Sisak, 29. kolovoza 2016.

Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 – pročišćeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I- 1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo VI. izborne jedinice donosi RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Cijelo rješenje pogledajte ovdje