Raspored odvoza otpada Općine Orle za 2020. godinu

Raspored odvoza otpada Općine Orle za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.