općina orle

Rad sa strankama putem telefona ili e-maila. Osobni dolazak samo uz prethodnu najavu!

S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19, službenici Općine Orle će strankama davati tražene informacije prvenstveno putem telefona ili e-maila objavljenih na web stranicama.

Osobni dolazak je moguć iznimno i to isključivo po prethodnom dogovoru s nadležnim službenikom. Radno vrijeme službenika se ne mijenja, već se prema važećoj Odluci direktni kontakt sa strankama ograničava na najmanju moguću mjeru.

Dana 25. listopada 2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, kojom je između ostalog, dana preporuka poslodavcima da smanje broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru.

Nastavno navedenome, pozivaju se mještani da nadležne službenike u što većoj mjeri kontaktiraju putem telefona ili e-maila, kako bi doprinijeli sprječavanju širenja koronavirusa. 

Kontakte službenika Općine Orle možete pronaći ovdje.

Zahvaljujemo na razumijevanju.