Projektni dan “Dan umjetnosti”

CategoriesDogađanja

Projektni dan pod nazivom “Dan umjetnosti” održan je danas u našim školama. Obilježavanje Dana umjetnosti sastojalo se od raznih tematskih radionica (likovni radovi, pjesma, ples,..) , a učenici su prema svojim preferencijama sami odabirali u kojoj će sudjelovati. Nakon što su radionice održane, upriličio se zajednički susret svih sudionika i predstavljanje rezultata.