Privremena LISTA KANDIDATA koji su ostvarili pravo na studentsku stipendiju Općine Orle za akademsku godinu 2019./2020.

CategoriesVijesti

Na temelju članka 4. , 9.,11.,12., 14., i 17. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija, a koji je donijelo Općinsko vijeće na 11. sjednici održanoj 20.12.2018.godine, utvrđena je

Privremena LISTA KANDIDATA
koji su ostvarili pravo na studentsku stipendiju Općine Orle za akademsku godinu 2019./2020.

Žalba na privremenu listu kandidata koji su ostvarili pravo na studentsku stipendiju je 8 dana od objave, a dostavlja se Povjerenstvu za dodjelu stipendija, Orle 5, 10 411 Orle.

U Orlima, 20.11.2019.

Načelnik Općine Orle
Ervin Vujica