općina orle

Prijedlog Strategije sveukupnog razvoja Općine Orle za razdoblje od 2019. – 2024. g.

CategoriesVijesti

Strategija sveukupnog razvoja Općine Orle predstavlja krovni planski dokument kojim su definirane petogodišnje smjernice za ekonomski, društveni i infrastrukturni razvoj. Detaljnom analizom trenutnog stanja identificirani su razvojni potencijali Općine te se u svrhu njihovih ispunjenja predlažu razvojni prioriteti i mjere. Prilikom kreiranja razvojnih mjera, uzete su u obzir specifičnosti Općine te su uvaženi i prioriteti razvoja šireg područja zadanih relevantnim strateškim dokumentima na razini Zagrebačke županije i Republike Hrvatske.


Cjeloviti prijedlog Strategije sveukupnog razvoja Općine Orle za razdoblje od 2019. – 2024. g. preuzmite OVDJE.