općina orle

Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Orle za ponovnu javnu raspravu

Odredbe za provedbu Prijedloga Plana za ponovnu javnu raspravu preuzmite na sljedećim poveznicama:

.doc

.pdf

Grafički dio Plana preuzmite na sljedećim poveznicama:

III-ID_PPUO-Orle-0

III-ID_PPUO-Orle-1

III-ID_PPUO-Orle-2.1

III-ID_PPUO-Orle-2.2

III-ID_PPUO-Orle-2.3

III-ID_PPUO-Orle-2.4

III-ID_PPUO-Orle-2.5

III-ID_PPUO-Orle-3

III-ID_PPUO-Orle-4.1

III-ID_PPUO-Orle-4.2

III-ID_PPUO-Orle-4.3

Obrazloženje se nalazi na poveznicama u nastavku:

.doc

.pdf

Sažetak za javnost nalazi se na poveznicama:

.doc

.pdf

Zaključak načelnika preuzmite ovdje.