PRIJAVE ZA IZBOR NAJLJEPŠE OKUĆNICE I BALKONA U OPĆINI ORLE

CategoriesVijesti

Općina Orle provodi akciju „ Izbor najljepše okućnice i balkona“.

Prijave kandidatura zaprima općina zaključno do 15.kolovoza 2017. na broj telefona 6239 609,6239 096 ili putem e-maila opcina.orle@zg.ht.hr

Prijave trebaju sadržavati : ime i prezime vlasnika balkona odnosno okućnice,adresu i kontakt te kategoriju za koju se prijava vrši.

Kategorije: a)najljepše uređena okućnica privatne kuće

b)najljepše uređen balkon privatne kuće

Kandidirati mogu mjesni odbori ,ali i sami mještani.

Osnovni kriterij za izbor najljepše okućnice ili balkona je ukupan estetski dojam,uložen višegodišnji trud,izbor i njega biljaka.

Pozivamo mještane da se uključe u ovu akciju!