PREDŠKOLA U OPĆINI ORLE

CategoriesDogađanja / Vijesti

U ponedjeljak 02.10.2017. godine u dvije Područne škole Općine Orle započeo je Program rada predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

Program rada predškole obuhvaća, cjeloviti, kontinuirani razvojni program kojim će se potaknuti sveukupni razvoj djeteta i koji će pripremiti dijete za polazak u školu.

Na području općine Orle ne postoji vrtić, a zbog udaljenosti ne postoji mogućnost prihvata djece u najbliži dječji vrtić. Program predškole je obvezan program odgojno-obrazovnog rada za svu djecu u godini prije polaska u školu. Trajanje programa: 8 mjeseci – od početka listopada do kraja svibnja tekuće pedagoške godine. Program predškole traje 250 sati. Kadrovi u izravnom radu s djecom: učiteljice razredne nastave 4. razreda, u Bukevju Martina Petrina, u Veleševcu Nikolina Balen Hajčić.

Financijska sredstva osigurat će Općina Orle.

Program predškole u Bukevju održava se ponedjeljkom i četvrtkom, ujutro od 11.30 do 14.30, popodne od 15.45 do 18.45.

Program predškole u Veleševcu održava se ponedjeljkom i srijedom, ujutro od 9,30 do 12.00, a popodne od 12.30 do 15.30.