e-matura

Poziv svim zainteresiranim maturantima s područja Općine Orle za prijavu na besplatno korištenje aplikacije ePripreme za polaganje Državne mature

CategoriesVijesti

Načelnik Općine Orle na temelju Članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  i Članka 51. Statuta Općine Orle („Glasnik Zagrebačke županije“ 15/21),  dana 13.05.2021. godine upućuje

POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM MATURANTIMA

S PODRUČJA OPĆINE ORLE

ZA PRIJAVU NA BESPLATNO KORIŠTENJE APLIKACIJE 

e-PRIPREME ZA POLAGANJE DRŽAVNE MATURE  

Općina Orle će u suradnji sa centrom EducirajMe svim zainteresiranim maturantima s područja općine Orle (dalje: Korisnicima) omogućiti korištenje Web aplikacije ePripreme za državnu maturu, a sve s ciljem kontinuirane i pravovremene pripreme  za uspješno polaganje državne mature i upisa na željeni fakultet.

ePripreme omogućuju  Korisnicima da se u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu ili uređaju (mobitel, tablet, računalo)  povežu na  aplikaciju kojom dobivaju pristup:

  • Stvarnim ispitima iz prijašnjih godina
  • Svim predmetima i svim razinama (obvezni i izborni)
  • Interaktivnoj osobnoj statistici
  • Neograničenog korištenja

 

Ključne karakteristike aplikacije ePriprema jesu sljedeće:

  • Lako korištenje-ispiti u obliku kvizova
  • Svi predmeti-više i niže razine, ljetni i jesenski rokovi
  • Natjecanje-uspoređivanje rezultata sa ostalim maturantima koji koriste aplikaciju
  • Rezultati-ispis postotka svih riješenih ispita

 

Da bi se aplikacija stavila na korištenje Korisniku, mole se svi zainteresirani maturanti  da ispunjavanjem obrasca koji je objavljen na općinskoj mrežnoj stranici pod nazivom „ePripreme za maturante“ obave prijavu Općini Orle za korištenje iste.

 

Prijava se može obaviti putem e-mail adrese: info@opcina-orle.hr  ili osobnom dostavom u Općini Orle ili zemaljskom poštom na adresu: Općina Orle, Orle 5, 10 411 Orle, a najkasnije do 24.05.2021. radi omogućavanja  pristupa aplikaciji.

 

Načelnik

Ervin Vujica