POZIV – “PODRŠKA PROGRAMIMA USMJERENIM MLADIMA”

CategoriesVijesti

“Podrška programima usmjerenim mladima”

Referentni broj poziva: UP.02.1.1.04

Predmet poziva: Bespovratna potpora u 100 % iznosu prihvatljivih troškova za programe usmjerene povećanju socijalne uključenosti mladih

Prihvatljivi prijavitelji:

– udruge opredijeljene za rad s mladima i za mlade

– savez, zajednica, mreža ili drugi oblik udruživanja udruga opredijeljen za mlade i rad s mladima

– jedinice lokalne i regionalne samouprave

Ciljevi poziva:

  1. potaknuti kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih
  2. povećati informiranost mladih i pružiti savjetovanja o temama relevantnim za mlade
  3. prevencija nasilja među mladima
  4. unaprijediti razvoj socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih
  5. potaknuti aktivno sudjelovanje mladih u društvu

 

Prihvatljive aktivnosti

SKUPINA 1: AKTIVNOSTI USMJERENE NA RAD S MLADIMA

  1. Upravljanje projektom i administracija
  2. Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerene na razvoj i pružanje usluga vezanih uz organizaciju slobodnog vremena mladih
  3. Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerenih na razvoj i pružanje usluga informiranja i savjetovanja mladih u skladu s potrebama zajednice
  4. Aktivnosti usmjerene na prevenciju nasilja