Poziv na radionicu – Komasacija poljoprivrednog zemljišta

Poštovani poljoprivrednici,

U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, pozivamo vas na radionicu na temu komasacije poljoprivrednog zemljišta, a u vezi ”Javnog poziva za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine” (»Narodne novine«, broj 2/2023 – Oglasni dio).

Radionica će se održati u Kulturnom centru Orle (Orle 5, Orle), u utorak, 14.03.2023. u 11:00 sati. Izuzetno je važno da navedenoj radionici prisustvuje što veći broj vlasnika poljoprivrednih površina na području Općine Orle.

 

( KOMASACIJA je skup administrativnih i tehničkih postupaka kojima se poljoprivredno zemljište na području jedne ili više katastarskih općina, rascjepkano na katastarske čestice male površine i nepravilna oblika, okrupnjava odnosno grupira u veće katastarske čestice, osnivaju se katastarske čestice pravilnijeg oblika, uređuju putne i kanalske mreže te nesređeni vlasnički, drugi stvarnopravni i ostali odnosi na zemljištu. (čl.1. st.4. Zakona))

 

Zahvaljujemo.