POZIV na potpisivanje Ugovora o stipendiranju

CategoriesNatječaji

Pozivamo stipendiste Općine Orle koji su ostvarili pravo na stipendiju prema Odluci Općinskog vijeća općine Orle od 09. 10.2019. godine, pod brojem KLASA: 604-02/19-01/08, URBROJ: 238/36-01-19-01 da pristupe potpisivanju Ugovora o stipendiranju dana

 

15. prosinca 2019. godine (nedjelja), u 17:00 sati,

u zgradi Općinske uprave – Općinska vijećnica, Orle 5, Orle

           

            Stipendisti koji su punoljetni dužni su pristupiti potpisivanju ugovora osobno ili po punomoćniku koji je kod javnog bilježnika ovjerio punomoć za potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

            Za maloljetne stipendiste potpisivanju Ugovora o stipendiranju dužan je pristupiti roditelj/skrbnik koji je potpisao i Prijavu za natječaj za dodjelu stipendije.

            Ovaj Poziv objavljen je na službenoj web stranici Općine Orle: www.opcina-orle.hr i Oglasnoj ploči Općine Orle.

 

OPĆINA ORLE

Ervin Vujica, načelnik