Popis poljoprivrede 2020. – postani popisivač

Popis poljoprivrede 2020. opsežno je statističko istraživanje čiji je cilj dobivanje što preciznijih podataka o hrvatskoj poljoprivredi i utvrđivanje važnosti te djelatnosti za hrvatsko gospodarstvo.
Popisom poljoprivrede 2020. prikupljaju se podaci o:

  • gospodarenju zemljištem i načinu poljoprivredne proizvodnje
  • načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta
  • stočnom fondu, objektima za smještaj životinja i gospodarenju stajskim gnojem
  • navodnjavanju
  • radnoj snazi u poljoprivredi
  • dopunskim djelatnostima na poljoprivrednom gospodarstvu
  • prodaji poljoprivrednih proizvoda
  • mjerama potpore ruralnom razvoju
  • prilagodbi na ekološku poljoprivrednu proizvodnju i aspektima zaštite okoliša.

Prikupljeni podaci o strukturi poljoprivrednih gospodarstava bit će usporedivi na razini Europske unije i pružit će potrebnu statističku bazu znanja za planiranje, provedbu, nadzor, procjenu i reviziju povezanih politika, osobito Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), uključujući mjere ruralnog razvoja, okolišne politike, politike za prilagodbu klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje, korištenja zemljišta i neke ciljeve održivog razvoja.

Popis poljoprivrede 2020. provest će se na teritoriju Republike Hrvatske od  14. rujna do 14. listopada 2020. godine.

Na web stranici www.dzs.hr je objavljen javni poziv i link za prijavu www.popispoljoprivrede.hr za popisivače .

Od 8. lipnja 2020. godine kreće službena prijava za popisivače na web stranici  www.popispoljoprivrede.hr.

Poduke popisivača trajale bi od 19. kolovoza 2020. do 11. rujna  2020. godine, a kontrolni popis proveo bi se od 16. listopada  do 20. listopada 2020. godine.

OBUHVAT

Popisom poljoprivrede potrebno je obuhvatiti 98% ukupno korištene poljoprivredne površine (bez povrtnjaka) i 98% stočnih jedinica svake države članice. U to su uključena i zemljišta kojima se koristi nekoliko poljoprivrednih gospodarstava zbog primjene zajedničkih prava.

Prilog

5-zagrebacka-zupanija-odluka-o-imenovanju-clanova-popisnih-centara.pdf