općina orle

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle

Poziv na ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle možete preuzeti ovdje.