Pokrenut projekt Izrade Strategije sveukupnog razvoja Općine Orle za razdoblje od 2019. do 2024. godine

CategoriesVijesti

Strategija sveukupnog razvoja Općine Orle predstavlja krovni planski dokument kojim su definirane petogodišnje smjernice za ekonomski, društveni i infrastrukturni razvoj.

Detaljnom analizom trenutnog stanja identificirani su razvojni potencijali Općine te se u svrhu njihovih ispunjenja predlažu razvojni prioriteti i mjere. Prilikom kreiranja razvojnih mjera uzete su u obzir specifičnosti Općine te su uvaženi i prioriteti razvoja šireg područja zadanih relevantnim strateškim dokumentima na razini Zagrebačke županije i Republike Hrvatske.

Uz horizontalno usklađenje tri ključna razvojna područja (ekonomski, društveni i infrastrukturni sektor) postignuto je i vertikalno usklađenje kojim su se razvojni prioriteti uskladili s preporukama višeg reda. U tom segmentu naročito se analizirala usklađenost sa sektorskim strategijama na nacionalnoj razini i prioritetima operativnih programa za EU fondove koji predstavljaju mogući izvor financiranja pojedinih projektnih prijedloga.

U Društveno – vatrogasnom domu Bukevje, održana je Prezentacija Strategije sveukupnog razvoja Općine Orle za razdoblje od 2019. do 2024. godine pred zainteresiranom javnošću te javna rasprava.