općina orle

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu

CategoriesVijesti

Na temelju članka 11. Zakona o pristupu informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15) i članka 52. Statuta Općine Orle (“Glasnik Zagrebačke županije” broj 04/18), Općinski načelnik Općine Orle donio je

PLAN
SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2020. GODINU

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu preuzmite OVDJE.