P O Z I V za predlaganje programa javnih potreba za redovnu djelatnost i održavanje manifestacija/događaja koje bi se financirale iz Proračuna općine Orle za 2018. godinu

CategoriesVijesti

Obavještavamo sve zainteresirane, da na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 23/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), Zakona o udrugama (NN broj 74/14 i 70/17) i Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) Općina Orle objavljuje:

P O Z I V za predlaganje programa javnih potreba za redovnu djelatnost i održavanje manifestacija/događaja koje bi se financirale iz Proračuna općine Orle za 2018. godinu

Cijeli poziv preuzmite OVDJE

obrazac – javne potrebe, kultura i sport