Održan je 5. sastanak Suradničkog vijeća , Odransko polje-Turopolje u Općini Orle

CategoriesVijesti

20. rujna 2017.održan je 5. sastanak Suradničkog vijeća , Odransko polje-Turopolje u Općini Orlesa dnevnim redom:

1. Informacia o statusu projekta obnove drvenog mosta na rijeci Odri
2. Predstavljane statusa Programa “Zagreb na Savi”

Pod prvom točkom dnevnog reda ravnateljica Javne ustanove Zeleni prsten Martina Glasnović izvijestila je prisutne o statusu projekta obnove drvenog mosta na rijeci Odri. U Katastru u Velikoj Gorici je provedena parcelacija katastarskih čestica potrebna za daljnju izradu projektne dokumentacije. Sredstva za izradu glavnog/izvedbenog projekta su planirana u Proračunu Zagrebačke županije te će idući tjedan Javna ustanova Zeleni prsten započeti s postupkom bagatelne nabave. U tijeku je izrada prijedloga ugovora o sufinanciranju, a kojim bi se omogućilo da Općina Orle može kao nositelj investicije prijaviti obnovu drvenog mosta na pozive za sufinanciranje projekata iz fondova Europske unije.

Pod drugom točkom dnevnog reda pomoćnica direktorice Program Sava d.o.o. mr.sc. Ivana Ivanković predstavila je status Programa „Zagreb na Savi“. Istaknula je da je cilj ovog predstavljanja Programa upoznavanje šire javnosti već u ovoj koncepcijskoj fazi. Ciljevi programa su zaustavljanje negativnih trendova vodnog režima, zaštita okoliša, korištenje energetskog potencijala i drugo. Dionici Programa su HEP grupa, Vlada RH kroz nekoliko Ministarstava, Hrvatske vode, Grad Zagreb, Zagrebačka županija te Sisačko-moslavačka županija. Osim zaštite od poplava potrebno je hitno zaustaviti daljnju eroziju korita rijeke Save i snižavanje razine podzemne vode na kojoj se zasniva vodoopskrba ovog područja te iskoristiti energetski i turistički potencijal rijeke Save. Troškovi izrade dokumentacije i podloga u prvoj fazi pripreme Programa, za koje je dobivena tehnička pomoć EU, iznose oko 1,5 milijuna eura. Zatim je dat pregled različitih opcija, tj. rješenja. Planirano je sniženje preljeva Jankomir u funkciji regulacije protoka koji ide kroz Grad Zagreb. Neće biti izgradnje velikih nasipa jer nema hidro-akumulacija već će se i dalje koristiti postojeće prirodne retencije. Očekuje se da će kod velikih voda dolaziti do pojačanog punjenja Lonjskog polja, 15-20 cm više nego što je to bilo do sada. Tijekom i nakon prezentacije, članovi Suradničkog vijeća postavljali su pitanja vezano za utjecaj i tehnička rješenja za područje nizvodno od Grada Zagreba.

Načelnici općina (Orle i Martinska Ves) posebno su ukazali na probleme obrane od poplava i do sada nedostatna, neusklađena i loša tehnička rješenja koja negativno utječu na opstanak ovih područja. Načelnik Općine Martinska Ves Stjepan Ivoš upozorio je na probleme na području Martinske Vesi i Sisačko-moslovačke županije.

Ravnateljica Javne ustanove je istaknula problem presječenog toka rijeke Odre u Čičkoj Poljani. Rukovoditeljica službe Hrvojka Šunjić izvijestila je da su daljnji planirani koraci izrada Strateške studije utjecaja na okoliš Programa „Zagreb na Savi“ i održavanje javne rasprave.
Pod točkom razno, predstavnik Šumarije Velika Gorica Davorin Sila istaknuo je hitnu potrebu o
bnove mosta na Odri (Selce i Kuče) jer je ovakvo stanje dugoročno neodrživo za lokalno stanovništvo. Ravnateljica je najavila aktivnosti vezano za uključivanje zainteresiranih u ostvarivanje potpora pilot-mjere za očuvanje staništa ptice kosac.