Odluka općinskog načelnika o dotaciji sredstava za Udrugu umirovljenika

CategoriesVijesti

OPĆINA ORLE

Načelnik

Orle, Orle 5, 10 411  Orle
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:402-01/18-02/02

URBROJ:238/36-01-18-02

Orle, 16.01.2018.

Sukladno članku 53. Statuta općine Orle (Glasnik Zagrebačke županije broj 13/13) Općinski načelnik općine Orle donosi

O D L U K U

o korištenju sredstava proračuna Općine Orle za informatičku edukaciju članova Udruge umirovljenika i starijih osoba općine Orle

I.

   

Općina Orle će isplatiti Centru za kvalitetu života „FORUM 50+“ financijsku potporu u iznosu od 4.200,00 kuna za informatičku edukaciju 12 članova Udruge umirovljenika i starijih osoba općine Orle u ukupnom trajanju od 40 sati.

Sredstva će se isplatiti iz stavke Proračuna općine Orle za 2018. godinu Aktivnost: Poticanje djelovanja udruge umirovljenika, 381143 Udruga umirovljenika.

II.

 Ova Odluka objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije i na službenoj web stranici općine Orle.  

OPĆINSKI NAČELNIK:

          Ervin Vujica

 

Službenu odluku pogledajte na sljedećoj poveznici: Odluka načelnika – o dotaciji sredstava za Udrugu umirovljenika.