općina orle

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Orle

CategoriesVijesti

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Orle preuzmite ovdje.