ODLUKA o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Bukevje u Općini Orle“

CategoriesVijesti

Na temelju Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18) i članka 28. Statuta Općine Orle (,,Glasnik Zagrebačke županije“ broj 04/18), Općinsko vijeće Općine Orle na 12. (telefonskoj) sjednici održanoj 11.01.2019. godine donijelo je

 

O D L U K U

o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt

„Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Bukevje u Općini Orle“

Odluku možete preuzeti OVDJE.