Odluka o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjim vrtićima

Na prijedlog Općinskog načelnika g. Ervina Vujice, na sjednici Općinskog vijeća Općine Orle, održanoj 25. siječnja 2024., donesena je Odluka o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjim vrtićima, prema kojoj se sufinanciranje od strane Općine Orle s dosadašnjih 200,00 EUR podiže na 270,00 EUR.

S poštovanjem,

Općina Orle

Odluka o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u vrtićima