Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Orle

CategoriesVijesti

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17 u daljnjem tekstu ZOGO), članka 4 Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 u daljnjem tekstu Uredba) te članka 27.Statuta Općine Orle (Glasnik Zagrebačke županije broj 13/13). Općinsko vijeće Općine  Orle na 6. sjednici održanoj 29.01.2018. godine donijelo je ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Orle.

Odluku pogledajte OVDJE.