općina orle

Objava Javne rasprave o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle

CategoriesVijesti

Na temelju članka 94. – 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orleod 08.12.2020. donesenog po načelniku Općine Orle, Jedinstveni upravni odjel Općine Orleobjavljuje

J A V N U   R A S P R A V U

O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ORLE

I.

Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle održat će se u vremenu od 17.12. do 31.12. 2020. godine.

II.

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle bit će izložen na javni uvid u prostoru zgrade Općine Orle, Orle 5, 10411Orle, svakog radnog dana (osim subote i nedjelje) u vremenu od 8,00 –14,00 sati, te na mrežnoj stranici Općine Orle http://www.opcina-orle.hr.

III.

Javno izlaganje održati će se u petak, 18.12.2020. godine s početkom u 12:00 sati, putem Google Meet platforme koja omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja.  Google Meet platformi biti će moguće pristupiti koristeći link koji će biti objavljen na službenim stranicama Općine Orle (www.opcina-orle.hr ).

IV.

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle bit će objavljena, najmanje osam dana prije početka iste, u dnevnom tisku i na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te na mrežnoj stranici Općine Orle http://www.opcina-orle.hr.

V.

Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima koja su dala ili trebala dati zahtjeve, planske smjernice i dokumente za izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle.

VI.

Sukladno mjerama predostrožnosti u odnosu na situaciju vezano za COVID-19, pozivaju se građani da svu komunikaciju prema jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orle vezano za javne uvide, obavljaju putem elektroničke pošte: info@opcina-orle.hr . Strankama se iznimno može dozvoliti pristup Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orle vezano za javne uvide, u slučajevima kada se radi o osobito važnim i neodgodivim okolnostima, uz obveznu prethodnu najavu dolaska putem elektroničke pošte: info@opcina-orle.hr ili na broj telefona 01/6239-096. U takvim iznimnim slučajevima stranke su dužne pridržavati se svih mjera predostrožnosti (zaštitna maska, fizička udaljenost, dezinfekcija ruku, kratki uvid).

VII.

Primjedbe na Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave , te građani i udruge mogu dostavljati tijekom provođenja javne rasprave zaključno s danom 31.12.2020. i to pismenim putem na adresu: Općina Orle, Orle 5, 10 411 Orle ili na e-mail adresu: info@opcina-orle.hr .

 Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

           Sanja Cesarec