općina orle

Obavijest vlasnicima domaćih životinja!

domaće životinje

05.10.2020.

OBAVIJEST VLASNICIMA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Obavještavaju se vlasnici domaćih životinja da hitno i bez odgađanja uklone domaće životinje sa površina javnih namjena (zelenih površina) na području Općine Orle.

Člankom 86. Odluke o komunalnom redu Općine Orle osobito se zabranjuje nenamjensko korištenje te obavljanje radnji kojim se oštećuju ili uništavaju javne zelene površine.

Svu štetu počinjenu na javnoj površini dužan je snositi počinitelj, dok će se u suprotnom pokrenuti odgovarajući sudski postupak.

Ukoliko domaće životinje ne budu uklonjene do 06.10.2020, iste će se ukloniti od strane ovlaštenih osoba te trošak naplatiti stvarnom vlasniku.