Obavijest o radovima na lokalnoj cesti LC 31170

Poštovani,

Obavještavamo vas da su od danas (10.01.2023.) započeli radovi na sanaciji propusta Bukevje na lokalnoj cesti 31170 te promet predmetnim pravcem neće biti moguć.

Molimo da koristite alternativni pravac (privremeni obilazak) na način kako je naznačeno na kartama niže i prometnoj signalizaciji na prometnici.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

S poštovanjem,

Općine Orle