općina orle

Obavijest o provođenju javne rasprave Studije o utjecaju na okoliš sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja , II faza – sisačko područje

CategoriesVijesti

U postupku procjene utjecaja na okoliš za sustav zaštite od poplava karlovačko – sisačkog područja, II. Faza – sisačko područje (u daljnjem tekstu: Studija), nositelja zahvata Hrvatske vode, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je donijelo Odluku KLASA: UP/I-351-03/19-08/18, URBROJ: 517-517-03-1-2-19-17 od 26. studenog 2019. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) o upućivanju na javnu raspravu Studije koju je izradio ovlaštenik WYG savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 269G i Geateh d.o.o. iz Ljubljane, Opekraska 11, Slovenija.

Javna rasprava će se održati od 13. prosinca 2019. godine do 13. siječnja 2020. godine.

Javni uvid u Studiju javnosti i zainteresiranoj javnosti biti će omogućen za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 15:00 sati u:

  1. Prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko – moslavačke županije, Rimska ulica 28, Sisak
  2. Prostorijama Grada Siska, Rimska ulica 28, Sisak
  3. Prostorijama Grada Petrinja, Gundulićeva 2, Sisak
  4. Prostorijama Općine Lekenik, Zagrebačka 44, Lekenik
  5. Prostorijama Općine Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67, Martinska Ves
  6. Prostorijama Općine Orle, Orle 5, Orle
  7. Prostorijama Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb.

Zainteresirana javnost, koja ima primjedbe i prijedloge na predmetnu Studiju, iste mora dostaviti u roku i čitko napisane, u protivnom se neće uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.


Obavijest o provođenju javne rasprave Studije o utjecaju na okoliš sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, ll. faza – sisačko područje


S poštovanjem,

Općina Orle