OBAVIJEST O PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

CategoriesVijesti

Stožer civilne zaštite Općine Orle u skladu s programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku daje sljedeće priopćenje:

„S dolaskom ljepšeg vremena, počinju poljoprivredni i drugi radovi na otvorenom, u koje spadaju spaljivanje korova, suhog raslinja, granja i sl. što je u posljednjih nekoliko godina i izazvalo požare.
Stožer civilne zaštite Općine Orle podsjeća i upozorava da svako nekontrolirano loženje vatre na otvorenom prostoru može prouzrokovati požar. Prilikom spaljivanja često dolazi do požara velikih brzina koji oslobađaju veliku količinu topline uz visoku temperaturu te ugrožavaju imovinu i ljudske živote.“

Također se upućuju građani na poštivanje Odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru te Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu. Osobito se skreće pozornost na poglavlje IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA  kojim je regulirano da se pod mjerama zaštite od požara smatra uklanjanje i kontrolirano spaljivanje suhih biljnih ostataka i korova uz prethodnu pripremu tla na kojem se isti spaljuju, kao i pravilno postupanje prilikom gašenja vatre.

Pozivaju se građani da prilikom spaljivanja korova obrate posebnu pozornost nadziranju vatre rukovanju lako zapaljivim predmetima i tvarima.

Posebno se upozoravaju građani da su prilikom paljenja dužni poduzeti potrebne mjere opreza i to:

– SPALJIVANJA OBAVLJATI SAMO DANJU I ZA MIRNA VREMENA,
– PRIJE POČETKA LOŽENJA VATRE O TOME OBAVIJESTITI NADLEŽNU VATROGASNU POSTROJBU,
– OKO MJESTA NA KOJEM ĆE LOŽITI VATRU OČISTITI TRAVU I DUGI ZAPALJIVI MATERIJAL,
– OSIGURATI VODU I DRUGA PRIRUČNA SREDSTVA ZA GAŠENJE,
– NE NAPUŠTATI MJESTO LOŽENJA DOK SE VATRA NIJE U POTPUNOSTI UGASILA.

U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na broj 193, policiju na broj 192 ili Županijski Centar 112 na broj 112.

Ako uslijed spaljivanja nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, isto je podložno visokim novčanim kaznama, pa i kaznenoj odgovornosti.

Stožer civilne zaštite apelira na sve građane da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima, da vatru ne ostavljaju bez nadzora, jer i mala nepažnja može imati velike posljedice.

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ORLE