općina orle

OBAVIJEST O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE MRAZ ZA PODRUČJE OPĆINE ORLE

CategoriesVijesti

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dana 21. travnja 2021. godine proglasio je prirodnu nepogodu  – mraz za područje Općine  Orle zbog velikih šteta na poljoprivrednim kulturama koje su nastale u razdoblju od 5. do 12 . travnja 2021. godine.

Prijave šteta mogu se podnijeti svaki radni dan od 8,00  do 15.00 sati u prostorijama Općine Orle, Orle 5 ili putem e-maila: info@opcina-orle.hr zaključno sa 29.04.2021.

Prijava se podnosi na obrascu PN

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona : 01/ 6239-096 ili 6239-609