OBAVIJEST O POKRETANJU POSTUPKA III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ORLE – POZIV NA DOSTAVU ZAHTJEVA