općina orle

Obavijest o otvorenom novom računu Općine Orle

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Općina Orle  od 15.1.2020. godine počinje poslovati preko novog računa otvorenog u ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.,

IBAN: HR34 2402006 1854200006

Općina Orle