općina orle

Obavijest o otvaranju ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Orle

CategoriesVijesti

Obavijest o otvaranju ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Orle

Klasa: 022-05/21-02/10, Urbroj : 238/20-02-21-03 od 16.07.2021.

 

  • Otvaranje ponuda održati će se dana 30.07.2021. godine u prostorijama Općine Orle s početkom u 12,00 sati