naslovna geodetska

Obavijest o geodetskim mjerenjima

Poštovani,

obavještavamo vas da će tvrtka Planet IX d.o.o. u vremenu od 4.4.2024. do završetka posla (planirano do 12.8.2024.), na području Općine Orle, izvoditi geodetske radove koji uključuju geodetska snimanja, obilježavanja fotogrametrijskih točaka na tlu, kao i zračna snimanja bespilotnim letjelicama. Radovi se izvode temeljem Ugovora o javnoj nabavi usluga s naručiteljem Državna geodetska uprava, Gruška 20, Zagreb: „Snimanje iz zraka bespilotnim letjelicama u 2023. godini na područjima obuhvaćenim Višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030“, KLASA: 801-02/23-03/1, URBROJ: 541-06-02/1-24-29  od 12.2.2024. godine. Područje radova je katastarska općina Bukevje.

S poštovanjem,

Općina Orle