OBAVIJEST O FINANCIRANJU RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA

Općina Orle financirati će nabavku radnih bilježnica učenicima od I. do VIII. razreda osnovnih škola, za školsku godinu 2020./2021. u visini stvarnog troška kupnje radnih bilježnica.

Pravo na financiranje stječe svaki učenik osnovne škole od I. do VIII. razreda s prebivalištem na području općine Orle i to ispunjavanjem obrasca Zahtjeva koji će učenicima od I. do IV. razreda biti uručen u školi, a za učenike od V. do VIII. razreda obrazac zahtjeva može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Orle ili sa službene web stranice  www.opcina-orle.hr.

Učenicima osnovne škole od l. do IV. razreda, radne bilježnice će se nabaviti preko škole.

Učenici osnovne škole od V. do Vlll. razreda radne bilježnice nabavljaju sami te će im se izvršiti povrat sredstava uz dostavljen Zahtjev.

Zahtjev za učenike od l. do IV. razreda nakon popunjavanja dostavlja se u školu.

Zahtjev za učenike od V. do VIII. razreda dostavlja se u Općinu Orle i to osobno na adresi: Općina Orle, Orle 5, Orle, putem pošte ili putem e-maila: info@opcina-orle.hr .

S poštovanjem,

Općina Orle.

Zahtjev za financiranje radnih bilježnica

Odluka načelnika