općina orle

Obavijest natjecateljima na Natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Orle

Poštovani natjecatelji na Natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Orle,

Obavještavamo vas da će se otvaranje ponuda i postupak pregleda i usporedbe koje obavlja Komisija za promet imovinom Općine Orle izvršiti 23.08.2022. godine, u 15:30 sati, u prostorijama Općine Orle, Orle 5, 10411 Orle.

Natjecatelji koji su podnijeli ponude u postupku pisanog javnog natječaja imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda.

O rezultatima natječaja, ponuditelji će biti obaviješteni pismeno u roku od 60 dana od dana objavljivanja natječaja.

S poštovanjem,

Općina Orle