stipendije

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Orle za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

CategoriesNatječaji / Vijesti

Temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Orle koji je usvojilo Općinsko vijeće Općine Orle na 11. sjednici Općinskog vijeća, 20.12.2018. godine, Općinski načelnik Općine Orle raspisuje slijedeći:

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima

s područja Općine Orle

za školsku/akademsku godinu

2021./2022.

 

Naziv tijela koje raspisuje natječaj:

Općina Orle, Općinski načelnik raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola i studente s prebivalištem na području Općine Orle s namjerom pružanja novčane nagrade za podmirenje troškova vezanih uz školovanje, čime se potiče, motivira i omogućuje što većem broju učenika i studenata s područja Općine Orle uspješno stjecanje srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja.

Vrsta stipendija:

Stipendije za učenike

Općina Orle dodjeljuje stipendije temeljem postignutog uspjeha i temeljem socijalnog statusa.

 • Učenička stipendija iznosi 500,00 kn mjesečno

Stipendija za studente

Općina Orle dodjeljuje stipendije svim studentima s prebivalištem na području Općine Orle.

 • Studentska stipendija iznosi 700,00 kn mjesečno

 

Vrijeme trajanja natječaja/rok za podnošenje prijave:

Stipendije se dodjeljuju za svaku godinu temeljem natječaja. Stipendiranje temeljem ovog natječaja odnosi se na školsku/akademsku godinu 2021./2022.

 

Rokovi dostave prijava na natječaj:

Učenici srednjih škola do 09.10.2021.

Studenti do 09.10.2021.

 

Naziv i adresa tijela kojem se zahtjevi podnose:

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

Općina Orle

Orle 5

HR-10 411 Orle

Sa naznakom „za natječaj – stipendija“

 

 

Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu učeničkih stipendija:

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici srednjih škola koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 

Učenici – stipendije prema kriteriju izvrsnosti:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • do prijave na natječaj imaju najmanje jednu (1) godinu prebivalište na području Općine Orle,
 • da se školuju na području Republike Hrvatske,
 • da su redoviti učenici srednje škole bez ponavljanja godine,
 • da su završili prethodni razred s najmanjom prosječnom ocjenom 4,5 ili sudjelovali na državnom ili međunarodnom natjecanju,
 • nemaju kredite ili stipendije po drugim osnovama.

 

Učenici – prema socijalnom kriteriju

 • da su državljani Republike hrvatske s prebivalištem na području Općine Orle najmanje 1 godinu,
 • da se školuju na području Republike Hrvatske,
 • da su redoviti učenici srednje škole bez ponavljanja godine,
 • da su završili prethodni razred s najmanjom ocjenom 3,8.

 

Popis dokumenata i dokaza o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija koje je obavezno priložiti uz prijavu na natječaj:

 

Dokumenti koje je potrebno dostaviti su slijedeći:

 

 • Kriterij izvrsnosti za učeničke stipendije

Prijava na natječaj za dodjelu stipendija (obrazac se preuzima na internetskim stranicama Općine Orle www.opcina-orle.hr ili se osobno podiže u Općini Orle)

 • original uvjerenje o upisu u srednju školu
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 60 dana)
 • dokaz o državljanstvu
 • izjava da kandidat nema kredita ili drugu stipendiju
 • dokaz i prosjeku ocjena za prethodnu školsku godinu

 

 • Socijalni kriterij za učeničke stipendije:

Prijava na natječaj za dodjelu stipendija (obrazac se preuzima na internetskim stranicama Općine Orle www.opcina-orle.hr  ili se osobno podiže u Općini Orle)

 • original uvjerenje o upisu u srednju školu
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 60 dana)
 • dokaz o državljanstvu
 • izjava da kandidat nema kredita ili drugu stipendiju
 • dokaz o prosjeku ocjena za prethodnu godinu školsku godinu

 

Uz dokumentaciju potrebno je priložiti dokaz o posebnim kriterijima

 • izjava o članovima zajedničkog domaćinstva(roditelji i uzdržavana djeca)
 • ukupni prihodi svih članova domaćinstva iz članka 21. Pravilnika (za zadnja 3 mjeseca)
 • dokaz da je roditelj nezaposlen, dokaz da je roditelj samohrani roditelj
 • kandidat bez oba roditelja (dokaz: preslika matične knjige umrlih),
 • kandidat dijete samohranog roditelja (dokaz: preslika matične knjige umrlih)
 • kandidat invalid (dokaz: preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđivanju invaliditeta kandidata),
 • uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva (original) ili elektronski ispis radnog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za članove koji nisu zaposleni i ne vode se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb o korištenju prava na stalnu novčanu pomoć

 

 

Studenti:

Zahtjev za dodjelu stipendija (obrazac se preuzima na internetskim stranicama Općine Orle www.opcina-orle.hr  ili  osobno u Općini Orle.

 • original uvjerenje o upisu na fakultet (akademska godina 2021./2022.)
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 60 dana)
 • dokaz o državljanstvu
 • izjava da kandidat nema kredita ili drugu stipendiju
 • dokaz o prosjeku ocjena za prethodnu godinu

 

 

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.

 

Prijave bez odgovarajuće dokumentacije, kao i nepravodobno podnesene prijave, neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom liste kandidata za dodjelu stipendija na oglasnim pločama Općine Orle kao i na web stranici: www.opcina-orle.hr  u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja Liste, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor općinskom načelniku.

 

                                                           Načelnik

                                                           Ervin Vujica

KLASA: 604-01/21-02/01

URBROJ: 238/20-02-21-01

Orle, 24.09.2021.